O nas


Kancelaria Adwokacka

Katarzyna Romaniuk | Adwokat

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, oraz studia podyplomowe z prawa europejskiego i ochrony praw człowieka na tej uczelni.
Jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Wcześniej wykonywałam zawód radcy prawnego. Od 2010 roku posiadam uprawnienia mediatora. Jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie. W kręgu moich zainteresowań pozostaje problematyka prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa budowlanego, prawa spadkowego. Reprezentuję Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sporach o charakterze gospodarczym, w sporach z zakresu prawa cywilnego. Reprezentuję również Klientów jako pokrzywdzonych oraz oskarżonych w sprawach karnych w tym sprawach karnych gospodarczych.


Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną w zakresach:


Prawo własności intelektualnej
Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną w obszarze praw własności przemysłowej, praw autorskich oraz praw mu pokrewnych, a w szczególności:

+ podczas negocjacji umów licencyjnych,
+ przy negocjacji umów związanych z przeniesieniem praw autorskich,
+ umów o ochronę praw autorskich,
+ spraw związanych z prawami własności przemysłowej


Prawo medyczne
Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną w zakresie spraw związanych z naruszeniem ich praw jako pacjentów podmiotów leczniczych, czy w postępowaniach związanych z ustaleniem odpowiedzialności za błędy medyczne.


Prawo budowlane i prawa związane z nieruchomościami
Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną w zakresie przeprowadzenia procesu budowlanego, począwszy od etapu nabycia nieruchomości, przez proces budowlany, aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

+ Przygotujemy projekt umowy sprzedaży, dokonamy oceny prawnej umów deweloperskich.


Prawo związane z nieruchomościami
Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną świadczoną w zakresie przeprowadzenia procesu budowlanego, począwszy od etapu nabycia ...


Mediacje
Z pełnym zaangażowaniem reprezentujemy naszych Klientów w sporach prowadzonych na etapie postępowań sądowych, ale popierając idee alternatywnych metod rozwiazywania sporów przeprowadzamy mediacje, gdzie to strony postępowania mediacyjnego same wypracowują sposób rozwiązania łączącego ich problemu.


Umowy
Klienci Kancelarii mogą liczyć na przygotowane z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb umowy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, jak np. umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa o dzieło, dokonamy oceny prawnej umów deweloperskich.

+ Opiniujemy, analizujemy, negocjujemy również przygotowane dla Klientów projekty umów czy regulaminów