Zanim oddasz swoją sprawę do Sądu …


Zanim oddamy nasz spór pod osąd dla Sądu, pamiętaj, że mamy możliwość skorzystania z postępowania mediacyjnego.Mediacja jest formą rozwiązywania sporów, w której to strony prowadząc rozmowę w obecności bezstronnego mediatora, wypracowują wspólnie rozwiązanie swojego sporu.

W mediacji obowiązują zasady, jak:

dobrowolności, co oznacza, że strony mogą, a nie muszą wziąć udział w mediacji, oraz że na każdym jej etapie mogą z niej zrezygnować
bezstronności mediatora
obowiązku mediatora zachowania w tajemnicy, wszystkich informacji o jakich dowiedział się podczas rozmów ze stronami, mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji

Zasady te gwarantują uczestnikom mediacji bezpieczeństwo, pozwalając na swobodne przedstawienie swojego stanowiska.

Pamiętajmy, że ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez Sąd mam moc wyroku sądowego.

Zanim więc, skierujesz swoją sprawę na drogę postępowania sądowego, rozważ, czy nie warto spróbować rozwiązać swój spór korzystając z pomocy bezstronnego mediatora.